Trang Nhà Tiểu Sử Chứng Minh Tác Phẩm Tôn Giáo Văn Hóa Âm Nhạc Photos Bài Viết Links   Contact
 


Chúng tôi thực hiện trang Web nầy nhằm vinh danh một vị Thầy kính yêu và đạo đức. Thầy đã dùng hết tâm trí, sức lực của đời mình để dạy dỗ chúng tôi, cùng phụng sự cho nhân sinh và đạo pháp.

Great Master
Châu Nhật Tân Ph.D.

Tiến Sĩ Châu Nhật Tân (tức Đức Thầy Từ Minh Đạt)

Truyền nhân thứ nhất của Đức Đại Thừa Liên Hoa Hóa Thân Minh
Vương Phật.

Lãnh Đạo Giáo Hội Vô Vi Quy Nguyên từ năm 1995 cho đến nay.

 

Thông Báo / Tin Tức

 • Who’s Who Among America Teacher
 • Tổ chức Who's Who: United States most respected teacher 2005 – 2006
 • Sáng lập Học Viện VVQN – Voviology Academy 2006
 • Tiến Sĩ International Leadership and Education 2005
 • Thành lập Đạo Viện Vô Vi Quy Nguyên Voviology City 2005
 • Thành lập chương trình thực hiện Viện Bảo Tàng Tôn Giáo và Văn Hóa Thế Giới tại Golden Hills, California. Chứng minh điểm chung về tư tưởng, văn hóa và tôn giáo thế giới. Chương trình bắt đầu từ năm 2004.
 • Cố Vấn Chính Phủ ... 1993 - 1995
 • Tiến Sĩ Y Khoa Đông Phương 1993
 • Electrical Engineer 1992
 • Vận động Quốc Hội tăng ngân sách cho người tỵ nạn trên thế giới được tiếp tục vào Mỹ qua các dự luật: AB3254,... 1990
 • Huấn Luyện Viên Judo và Tae Kwon Do - Đại Học CSUN 1989
 • Giáo Viên các lớp dạy nghề - World Relief – Galang Indonesia 1985
 • Giáo Viên Hóa Học - Khối Giáo Dục Phổ Thông – Galang Indonesia 1985


voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong