Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact


BẢNG TỔNG KẾT
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC PHÁP CHỦ HỒI VỊ
LẦN THỨ 10

 

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đức Đại Thừa Liên Hoa Hóa Thân Minh Vương Phật.

 

Kính bạch Đức Ngài,

     Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm Giáp Thân, ngày kỷ niệm 10 năm Đức Ngài hồi vị, ngày kỷ niệm 10 năm chúng đệ tử chúng con dấn thân vào đời mang cái chân thực đạo mà Ngài đã truyền trao gieo trồng trên khắp 5 châu, 4 bể.

 

     Mười năm qua, chúng con đã từng bước tự tu, tự hành với chìa khóa mà Ngài đã trao là lấy Tâm làm chánh, lấy Hạnh - Giới - Luật tức cái Chánh Trí, Chánh Bi và Chánh Dũng để làm nền tảng cho việc độ mình và độ người.

 

Kính bạch Đức Ngài,

     Đạo Pháp Vô Vi Quy Nguyên của chúng ta lấy Đời Tròn làm nền tảng cho việc hành đạo. Vì vậy, chất lượng của sự tu học là cần thiết để làm căn bản cho Pháp Đạo.

 

 • Để Pháp Đạo Vô Vi Quy Nguyên được lan rộng khắp thế giới, điều nầy không khó.
 • Để Pháp Đạo Vô Vi Quy Nguyên được công nhận khắp thế giới, điều nầy không khó.
 • Để Đạo Viện của Vô Vi Quy Nguyên được trở thành một ngôi nhà chung về tinh thần trên khắp thế giới, điều nầy cũng không khó.

 

     Để có những điều trên thật không gì là khó cả. Đối với một chánh pháp, cái cần thiết  nhất và chánh đáng nhất cần phải chỉ ra của một Pháp Đạo là:

 

 • Pháp Đạo ấy phải là Pháp Đạo của muôn đời.
 • Pháp Đạo ấy phải là một ngọn đuốc soi đường cho mình và nhân loại.
 • Pháp Đạo ấy thực sự mang lại sự giải thoát cho người tu học, sự an vui cho chúng sanh.

 

Kính bạch Đức Ngài,

     Kể từ khi con tiếp bước Đức Ngài hoằng khai Pháp Đạo Vô Vi Quy Nguyên, con và các huynh trưởng đã chia cuộc hành trình của mình thành 3 giai đoạn:

 

Giai đoạn 1: Hình thành căn bản cho Pháp Đạo.

Giai đoạn 2: Phát triển căn bản để bước vào hành đạo.

Giai đoạn 3: Hành đạo.

 

     Trong giai đoạn 1, con và các huynh trưởng đã bỏ ra 10 năm để quan sát, thử nghiệm, chiêm nghiệm để tạo dựng ra những hành lang muôn đời cho Pháp Đạo:

 

 1. Pháp Nghi và Luật Đạo đã thành hình.
 2. Giáo lý, giáo dục và các hình thức phổ thông giáo lý và đào tạo đã thành hình.
 3. Chỉ ra sự khác biệt giữa tinh thần của Đạo và Giáo Hội, tức là tổ chức Đạo đã được thành hình.

 

Hành lang thứ nhất: PHÁP NGHI VÀ LUẬT ĐẠO:

     Bên cạnh Quy Nguyên Pháp mà Đức Ngài truyền trao, ấy là tâm pháp của VVQN, Pháp Nghi là hành lang chính của Pháp Đạo để giữ vững đường tu cho người tu học, giúp cho người tu không sai đường trên đường trở về với Đấng Cha Lành. Pháp Nghi chính là hành lang muôn đời của VVQN, để về sau và về sau nữa, các đệ tử của VVQN sẽ không còn bị lầm đường lạc lối, cho dù họ không có được những duyên may kề cận và được học trực tiếp từ Đức Ngài như chúng con của ngày hôm nay.

 

     Để thực hiện Pháp Nghi, con và các huynh trưởng đã tiến hành từng bước như sau:

 

 • Kể từ năm 1995 - 1996: Con tập trung vào sự quan sát nhân sinh và Pháp Đạo.
 • Ngày 25 tháng 12 năm 1996: Thư chính thức yêu cầu Ban Luật Đạo bắt tay vào việc soạn thảo Luật Đạo.
 • Từ năm 1997 - 2001: Con bắt tay vào việc thử nghiệm ở các mặt để rút ra hướng chung và xem phản ứng từ việc tác động đến hiệu quả. 
 • Ngày 2 tháng 9 năm 2001: Con bắt đầu vào việc soạn thảo Pháp Nghi.
 • Ngày 15 tháng 11 năm 2001: Con đệ trình lên Đức Ngài ý kiến cho việc soạn thảo Pháp Nghi và áp dụng Pháp Nghi cho Pháp Đạo VVQN.
 • Từ năm 2001 - 2003: Con và các Chư Vị đã bắt tay thực hiện các cuộc thanh lọc từ nhẹ đến mạnh để xem sự đào thải và tồn tại.
 • Ngày 17 tháng 3 năm 2003: Nhằm ngày Vía Đức Cha Lành, sau 9 năm quan sát, thử nghiệm và chiêm nghiệm, con đã hình thành được tổng quát 12 chương Pháp Nghi.
 • Ngày 20 tháng 4 năm 2003: Lần đầu tiên, các huynh trưởng tại Việt Nam đã chính thức bắt tay vào việc soạn thảo 12 chương Pháp Nghi.
 • Ngày 12 tháng 8 năm 2003: Nhằm ngày Rằm tháng 7, ngày khai đạo VVQN, con chính thức duyệt xét và tổng họp các báo cáo, ý kiến của các huynh trưởng VVQN trên toàn thế giới.
 • Từ cuối năm 2003 - cuối năm 2004: Tất cả những thắc mắc còn tồn đọng lại trong quá trình hình thành Pháp Nghi và Luật Đạo đã được trả lời qua kết quả của những cuộc thanh lọc và sàng sảy. Con và các huynh trưởng đã giải đáp được những thắc mắc cuối cùng trong Pháp Nghi.

 

Cuối cùng, ngày 8 tháng 12 năm 2004, công trình soạn thảo Pháp Nghi cho Vô Vi Quy Nguyên được hoàn tất. Một giai đoạn tạo căn bản cực kỳ khó khăn nhất của Pháp Đạo đã được hoàn tất trong 10 năm.

 

 

Hành lang thứ 2: Giáo lý, giáo dục và các hình thức phổ thông giáo lý và đào tạo đã thành hình.

     Song song với việc hình thành Pháp Nghi, kết tụ những gì mà Đức Ngài đã từng giảng dạy cho chúng con để trở thành Giáo Lý. Từ giáo lý làm căn bản, chúng con tiến đến việc tự tu dưỡng bản thân, tự nguyện bước qua khảo đảo để thấu triệt mà từ đó có thể 1 phần nào lý giải giáo lý cho người đời. Các phương thức giáo dục, tài liệu, giáo án, giáo trình,.... từng bước được hình thành. Những cái cũ dần dần được thay thế cái mới để ngày một hoàn chỉnh hơn cho đến khi Pháp Đạo của chúng ta thực sự góp mặt với cộng đồng thế giới.

     Tính đến nay, sau 10 năm hoạt động, Pháp Đạo VVQN đã có 168 mặt sách bằng 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Ý. 4 tờ báo của Đạo đã được ra đời bằng 3 ngôn ngữ chính: Việt, Anh, Pháp. Riêng Tạp Chí Quy Nguyên, tính đến nay đã có 135 số báo. Trên hệ thống thông tin internet, Vô Vi Quy Nguyên cũng đã có mặt.

     Tuy nhiên, sau ngày nầy, Pháp Nghi được chính thức áp dụng, các tài liệu nào của VVQN chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thời trong 1 giai đoạn cấp thời nào trong quá khứ không phù hợp với Pháp Nghi cũng sẽ được đào thải hoặc được viết lại với tinh thần khác phù hợp với Pháp Nghi hơn.

 

 

Hành lang thứ 3: Chỉ ra sự khác biệt giữa tinh thần của Đạo và Giáo Hội, tức là tổ chức Đạo.

     Vạch ra hành lang cho Đạo, vạch ra sự phát triển cho Đạo đồng thời cũng thấy ra mối đe dọa của Pháp Đạo mà vô tình làm mất đi tinh thần của Pháp Đạo. Tổ chức của Đạo, tức là Giáo Hội chỉ là thể xác của Đạo chứ không là linh hồn của Đạo mà người đời thường lầm lẫn cứ tưởng Pháp Đạo tồn tại mỗi khi thấy Giáo Hội tồn tại. Sự tồn tại của Pháp Đạo chính là tinh thần của Pháp, là tánh chánh đáng của Pháp trong suốt quá trình chiêm nghiệm hành lang và hình thành bộ máy của Pháp Đạo. Tinh thần và đường lối luôn được đặt ra để làm khuôn mẫu cho đời sau.

 

Kính bạch Đức Ngài,

     Đó là những gì mà con và các huynh trưởng đã vạch và đã hành. Chúng con mong Đức Cha Lành, Đức Mẫu Mẹ được vui, Đức Ngài được trọn vui, các cõi được trọn vui, chúng sanh được an vui vì đời nầy có được một ngọn đuốc sáng soi đường cho tất cả trong thời Mạt Pháp.

Kính lạy Đức Ngài,

 

Đệ tử Từ Tôn Từ Minh Đạt,

cùng các pháp hữu VVQN.

 

Ghi chú : Đức Thầy Từ Minh Đạt tức là Tiến Sĩ Châu Nhật Tân.

 

voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong