c.>
Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

 

Học với Thầy qua Email:

CÁCH GIỮ TÌNH YÊU CHO ĐẸP

Một pháp hữu thỉnh hỏi Đức Thầy về “duyên” của con mình là CP và người bạn gái của con. Đức Thầy chuyển ban lời dạy:

Còn vấn đề của CP và bạn gái của em ấy thì Thầy nói như vầy: Gặp nhau đã là duyên nhưng duyên kéo dài được bao lâu là chuyện khác và duyên lành hay không lành là chuyện khác.

Lâu dài, lành hay không lành đều do mình tạo ra và mình có thể làm cho nó tốt lên được. Quá khứ mình tạo như thế nào thì mình chắc chắn không nhớ, nhưng ngay hiện tại, mình không cần biết mình từng trồng nhân lành hay nhân dữ, mình vẫn có thể làm cho cái hiện tại thành tốt được.

Ví dụ như vầy: Nếu duyên của mình gặp nhau chỉ là 24 giờ đồng hồ, mình dùng cả 24 giờ ấy để gặp nhau thì duyên của mình chỉ kéo được một ngày. Nhưng nếu một ngày mình chỉ gặp nhau 30 phút thì duyên của mình kéo dài đến 48 ngày, có đúng không? Trong 48 ngày đó, mình trồng nhân khác, trồng chuyện lành cho nhau, thì trái lành chắc chắn là chuyện mình nắm được trong lòng bàn tay, không phải do số mạng định từ kiếp trước mà nay mình không nhớ. Cô có hiểu ý  Thầy không?

Dặn CP, sự thương yêu, cảm mến phải đồng hành với cái đúng, sự sống đúng, cái nghĩ đúng .... thì mình sẽ không ngại duyên số sẽ ra sao cả! Nếu đấy là thiện duyên thì tốt nhưng nếu không là thiện duyên thì cái không thiện cũng khó lòng có cơ hội diễn ra được. Đó là cách giữ tình yêu cho đẹp đấy!
Từ Minh Đạt.

Ghi chú: Đức Thầy Từ Minh Đạt tức là Tiến Sĩ Châu Nhật Tân.

[Back]

 

voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong