Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

 

Làm thế nào để người tu nhận biết đây chính là
Minh Sư (Chân sư) ?

 

Người được xem là bậc Nhơn thượng chi nhơn - Chân sư - Minh sư ít nhất phải có được tất cả những chuẩn mực sau đây:

 

1.   Có tình thương bao la với vạn vật, muôn loài.

 

2.   Có tròn đầy các Hạnh : Hiếu - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín - Trung - Liêm - Sĩ.

 

3.   Giải quyết mọi việc một cách trọn vẹn, có lý, có tình.

 

4.   Dù trong hoàn cảnh nào, thuận hay nghịch đều giữ được tinh thần thư thái an nhiên.

 

5.   Không phí phạm vật chất, thời gian trong cuộc sống.

 

6.   Hiểu biết thế giới xung quanh, quy luật vận động ngũ hành một cách chắc chắn. Thông suốt giáo lý của tất cả các pháp môn dù chưa hề đọc qua kinh điển của pháp môn đó.

 

7.   Giáo dục đệ tử bằng nhiều cách, kể cả đem chính thân mình ra làm bài học cho họ, vẫn gieo duyên lành, mầm thiện lương, hạt giống Bồ Đề cho người, dù biết rằng đôi khi chỉ nhận lại bằng sự oán hờn, nhục mạ, bội phản của đệ tử.

 

8.   Thấu rõ tâm niệm của người đối diện dù người đó chưa từng gặp mặt cũng như thấy điểm gút mắc trong tâm người, tâm đệ tử và tùy trường hợp, tùy duyên giúp người tự thấy, tự bỏ điểm kẹt của họ. Vì vậy mọi câu hỏi, thắc mắc của đệ tử, của người hữu duyên đều được trả lời thật rõ ràng, thấu tình, đạt lý và nhanh chóng. Mặt khác do đã thấu suốt tâm niệm, sở cầu của chúng sanh nên từ đó có kế hoạch, phương hướng dẫn độ thế giới dù biết rằng thế gian này khó độ.

 

9.   Không dùng những phương thức thiếu khoa học như cầu cơ, đồng bóng, bói toán, để mê hoặc người đời. Thường áp dụng những luận điểm khoa học để giải thích các hiện tượng do tác động của ngũ hành mà thành như Địa lý phong thủy, Thiên văn, ... không mơ hồ, huyễn hoặc.

 

10.       Không dùng phương pháp quán tưởng hình tướng, âm thanh, ... hoặc dùng một trạng thái vật chất hữu hình hay vô hình nào để làm điểm hướng tới cho đệ tử, vì bất kỳ một phương pháp nào áp dụng phương cách trên đều đưa người tu lạc vào ma đạo, hơn nữa giác ngộ chính là sự thông suốt mọi vấn đề về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thông suốt quá khứ và vị lai, chứ không phải là hình tư tưởng đựợc tạo thành từ sự quán tưởng đó.

 

11.       Tâm Minh Sư lúc nào cũng hòa nhịp cùng tâm đệ tử. Chân thể Minh sư đã hòa nhập vào vũ trụ, hòa nhập vào sự Minh Triết vô lượng hay nói một cách khác đã là một phần của Đấng Thượng Đế Chí Tôn Chí Kính; vì vậy tôn kính Minh Sư chính là tôn kính Thiêng Liêng Cao cả. Phỉ báng, hãm hại Minh sư là làm mất đi duyên phước, mất đi hạt giống Bồ đề đã gieo trồng từ bao đời kiếp. Điều đó cũng có nghĩa là tự mình đào hố chôn mình, chịu cảnh trầm luân.

 

12.       Dạy đạo phù hợp mọi trình độ tiến hoá tâm linh, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, biên giới. .... Tùy duyên mà dẫn độ chứ không phô trương, khuyến dụ; không chê bai, bài xích, có sự hiểu biết về tất cả các pháp trên thế giới để từ đó có biện pháp dạy dỗ đệ tử thích hợp nhưng hình thức công phu “Thiền định” bắt buộc phải có nhằm giúp đệ tử mình có phương tiện tự thanh lọc vọng niệm hiệu quả.

 

13.       Nắm vững và thông suốt các hệ tư tưởng của nhân loại từ đó chỉ cần kích hoạt dẫn độ người đại diện trong hệ, chứ không cần phải mất nhiều thời gian dẫn dắt từng người.

 

14.       Khả năng tri cảm mọi việc sẽ xảy ra trong tương lai, hiểu biết tường tận quá khứ, hiện tại của người và vật. Nắm vững và thông suốt quy luật diễn biến nhân quả, chu trình chuyển động nghiệp lực của nhân loại trên địa cầu, ngày khởi đầu và kết thúc.

 

15.       Không dạy đạo cho đệ tử bằng những lời hoa mỹ, êm tai, mà đánh động bản ngã của họ bằng những biện pháp phù hợp nhằm gợi những điểm kẹt muôn đời, từ đó cho đệ tử mình tự nhận thấy điểm thiếu sót và họ tự tháo gỡ để tiến hóa, không bao giờ xen vào nghiệp lực của người trong quá trình dẫn dắt dù cho đó là đệ tử. Rằng sự tinh tấn là cần thiết trong quá trình tu học.

 

16.        Không chú trọng thái hóa đến hình tướng bên ngoài của mình và người, lúc nào cũng chỉ lo công việc hoằng độ, cứu độ, dẫn độ chúng sanh và do tâm từ bi đã rộng mở không giới hạn nên bất kỳ ai có dịp gần gũi đều cảm nhận được sự an lành, tình thương bao la, sự uy nghiêm, thoải mái ... trong tiếp xúc đời thường với Minh Sư.

 

17.       Có khả năng hoạt động về nhiều lãnh vực như văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, võ thuật, chính trị, ... đồng thời mọi hoạt động này đều đưa về một mục tiêu duy nhất: Dẫn độ và hoằng pháp.

 

18.       Có khả năng tổ chức mức độ cao, không ai có thể bì đuợc, đồng thời có giới luật rõ ràng nghiêm minh, làm hành lang cho đệ tử theo đó mà đi - ngay cả khi vị Minh Sư không còn tại thế.  Mọi giới luật đều đưa về mục tiêu duy nhất: Đời Tròn - Đạo Hiện - Pháp Ứng.

 

19.       Khi cần có thể liên hệ, dạy dỗ đệ tử bằng cách tâm truyền tâm. Không nhận tiền bạc khi dạy đạo. Luôn tạo điều kiện cho đệ tử lập hạnh bằng mọi hình thức như : Bố thí, cúng dường, làm việc đạo, v.v ...

 

20.       Không bao giờ dùng phương pháp so sánh sự tu chứng giữa pháp này và pháp khác nhằm đề cao pháp đang truyền dạy gây nên ảo tưởng rút ngắn thời gian tu chứng cho đệ tử mình, hoặc gián tiếp tạo cho họ lòng tham thành quả nhanh chóng. Mọi phương thức dùng lực bên ngoài như nhập xác, dược liệu, chất gây ảo giác, ... tác động để tạo cảm giác sung sướng, hạnh phúc, thoát tục, ... đều không được giảng dạy vì tất cả đều là vay mượn thế lực khác. Bản thể những người dùng phương thức này dần dần sẽ bị xâm chiếm và biến thành công cụ cho kẻ khác điều khiển.

 

Ngoài các tiêu chuẩn trên còn có một số tiêu chuẩn như thần thông, giao tiếp các cõi, phân thân, hóa thân,.... nhưng chúng tôi xin không đặt ra đây vì những phần này người đời chúng ta khó cách nào biết, thấy đuợc.

 

 

Nam mô A Di Đà Phật,

Từ Thiện Tâm Đắc.

 

Ghi chú : Tiến Sĩ Châu Nhật Tân tức là Đức Thầy Từ Minh Đạt

 

 

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong