Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

THƯ CHÚC TẾT MẬU TÍ 2008

Nam Mô A Di Đà Phật. Đầu năm Mậu Tí, đệ tử Từ Minh Đạt, cùng chúng đệ tử Từ Tôn khắp nơi trên thế giới đồng kiền tâm đảnh lễ và cảm ơn tình thương, ân huệ của Đức Cha Lành, Đức Mẫu Toàn Năng, các Đấng Bề Trên đã ban ân lành che chở cho nhân sanh, Đạo Pháp và chúng con trong suốt thời gian qua.

Các pháp hữu yêu quý, Một năm mới lại đến, thêm một đoạn đường mới được bắt nhịp vào con đường vô tận và nhân sanh cùng vạn vật tiếp tục trên hành trình vạn kiếp của mình, một hành trình tiến hóa bắt buộc phải có.

Tất cả chúng sanh, dầu tu hay không tu, dầu là người thiện hay không thiện, dầu muốn phụng sự xã hội hay không phụng sự xã hội, dầu người có trí hay người bất trí,... tất cả, ai cũng phải đi trên con đường nầy. Không muốn tiến hóa thì cũng phải trải qua. Ra đời không muốn lớn thì bắt buộc cũng trưởng thành. Chỉ khác nhau ở sự trưởng thành trong minh mẫn, khỏe mạnh hay ốm yếu và bạc nhược.

Chúng sanh nào, xã hội nào cũng cần phải tiến hóa. Vì đó là nhu cầu, là điều kiện cần thiết cho đời sống mỗi ngày tốt đẹp hơn.

Đi có phương hướng là hữu đạo, không phương hướng là vô định.

Bất kỳ những gì hữu hình đều có hữu hạn, kể cả con đường vạn kiếp cũng có hữu hạn. Đi có định hướng sẽ gặt hái nhanh chóng hơn và sớm bước qua được cái ranh giới hữu hạn của hành trình sống.

Tu học là hình thức rèn luyện mình và Vô Vi Quy Nguyên là con đường có định hướng. Được chỉ dạy, rèn luyện để đi trên con đường định hướng là điều không phải chúng sanh nào trong thời Mạt Pháp nầy có cơ may có được. Vì vậy, tất cả các pháp hữu phải cùng nhau giữ gìn Pháp Đạo, là con đường rèn luyện rốt ráo nhất, đưa mình và nhân sanh tiến hóa trong thời gian ngắn nhất.

Đạo Pháp là sự cứu độ tâm linh cho mình và người, là phương hướng dẫn ra khỏi ranh giới hữu hạn của thế giới hữu hình. Đạo Pháp là trí tuệ, là nguồn sống, là hạnh phúc và cần thiết cho bất kỳ 1 chúng sanh nào trên con đường tiến hóa.

Phải lấy Đạo Pháp là mục đích chính trong mọi hoạt động. Đạo Pháp phải hiện diện trong mọi mục đích sống đời cũng như đạo và sự tồn tại của Đạo Pháp phải luôn được đặt ra trong mọi ý nghĩ, tư tưởng và hành động. Không cá nhân nào, không một tư tưởng nào, không một cảm nhận nào được đặt trước Đạo Pháp để mọi hành động của ta đều nhằm cho Đạo Pháp.

Thế nên, các pháp hữu phải đoàn kết với nhau để giữ gìn giềng mối của Pháp Đạo. Đoàn kết trong Chánh Trí, đoàn kết trong Bình Tâm và đoàn kết trong Tròn Đời.

Muốn có được sự Chánh Trí, Bình Tâm và Tròn Đời ấy, các pháp hữu phải luôn luôn giữ mục đích chính là Đạo Pháp. Luyện tập mình qua cách tự xét nghiệm trên từng hành động nhỏ, ý nghĩ nhỏ và không để mình bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, từ hữu vi đến vô vi.

Giữ lập trường vững, can đảm để khước từ mọi cám dỗ về tiền tài, sắc dục và quyền lực thế gian. Giữ lập trường vững để mình không bị hù dọa mà nản lòng và thấy ra được những nhân tố len lỏi vào Pháp Đạo ngoài mục đích tu học và ngoài mục đích làm lợi cho nhân sanh.

Khi vấp phải bức tường giới hạn về đạo lực, trí tuệ, kinh nghiệm và sự nhẫn nại của bản thân, và huynh trưởng của mình, các pháp hữu có thể liên lạc cùng Thầy hoặc cầu nguyện trong ôn hòa và an tịnh.

Chánh Trí có được thì sự bình tâm và tròn đời tự có. Để từ đó, sự đoàn kết của các đệ tử Vô Vi Quy Nguyên dầu ở bất kỳ nơi nào sẽ là chất liệu thắp sáng ánh đuốc cứu độ cho nhân sanh trên toàn cõi.

Giữ gìn Pháp Đạo, thắp sáng cho mình và người và nhất là đừng để mình trở thành tội nhân của Trời và Người vì bất kỳ 1 lý do gì khiến cho mình thắp thêm ánh đêm trong thời Mạt Pháp.

Đầu năm Mậu Tí 2008, Thầy gởi đến tất cả chúng đệ tử Vô Vi Quy Nguyên cùng gia đình và tất cả nhân sanh có được một năm yên lành nhất, tốt đẹp nhất.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Từ Minh Đạt

Ghi chú : Đức Thầy Từ Minh Đạt tức là Tiến Sĩ Châu Nhật Tân.

BACK

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong