THƯ CỦA MỘT NGƯỜI CON GỞI CHO CHA TRONG NGÀY VÍA

 

Lạy Ba,

Hôm nay con, đại diện các anh, chị, em, dâu rể, con cháu trong nhà viết thư nầy gởi về Ba yêu kính của chúng con. nơixa xôi, cách biệt nên con không biết Mẹ hay anh Ba, hay các em ai đă lời đại diện cho gia đ́nh chưa? Nếu rồi th́ xin Ba lượng thứ, xin tất cả bỏ qua.

 

Kính Ba, đă lâu rồi, đă 10 năm rồi con mới được nói, được viết ḍng chữBa”, được gọi Ba bằng Ba dầu rằng chỉ trong chữ viết như c̣n ngày nào.... Hôm nay, trong giờ phút nầy, con không gọi Ba bằng Đức Ngài, lẽ vậy nên con không được về quỳ trước mộ của Ba, ôm tấm mộ bia của Ba vào ḷng cứ tưởng rằng ḿnh vẫn c̣n Ba, vẫn tưởng hảo, vẫn hy vọng hảo rằng ḿnh vẫn c̣n hạnh phúc vẫn c̣n Ba nơi đó, vẫn bị Ba la, vẫn bị Ba rầy như ngày nào.

 

Ba ơi! Đă 10 năm qua, con từ đứa con ruột thịt của Ba, nay nhờ tâm pháp của Ba để lại, rồi nhờ Mẹ, nhờ các chú, các Bác, các , các anh, các chị, các em trong đại gia đ́nh Vi Quy Nguyên đă cùng nhau un đúc cho con thành đứa con tinh thần của Ba. Đó điều hạnh phúc nhất cho con, để bên cạnh cuộc đời thường của con người, con đă Ba vĩnh viễn.

 

Cuộc đời rồi cũng trôi, xác thân con rồi cũng sẽ tan dần vào cuộc đất, dầu rằng con không được chọn nơi đi, không được chọn chốn về nhưng con vẫn thấy hạnh phúc vĩnh viễn cảm thấy hạnh phúc đời nầy con con của Ba.

 

Ba ơi! Cái tinh thần của con không biết nói, tinh thần của con không biết buồn, tinh thần của con không biết bày tỏ một lời cầu xin chi cả. Nên hôm nay đây, trong thư nầy gói ghém phần đời của con, cái phần đời của con đang sống trong cơi đất nầy, con xin Ba, con xin tất cả các Đấng Thiêng Liêng thương cho những ngườinơi nầy, cho họ vạn sự lành để cuộc sống của họ được lành, cho họ vạn sự tốt đẹp để cuộc sống của họ luôn cuộc sống đẹp, cho họ được trở về để đạo đức của họ luôn được hướng thượng nâng cao.

 

Con sẽ tận với tất cả những con , với những Trời, Đất Con Người đă un đúc cho con. Ba yên tâm ! Ngọn đuốc Pháp con vẫn luôn vững cầm, dầu rằng nhỏ, le lói như ánh diêm quẹt so với không gian bao la của trời đất. Bước chân con vẫn đi, dẩu rằng con đường nầy khó đi, nhỏ hẹp như sợi chỉ của cầu Lăng Vân Độ. Nhưng con vẫn đi, con vẫn cầm lửa Pháp con vĩnh viễn luôn đứa con tận trung với Pháp Đạo, tận hiếu với chúng sanh luôn đứa con tốt của Ba.

 

 

Lạy Ba kính yêu của con.

Châu Nhật Tân.