Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

LINKS

VOVIOLOGY ORGANIZATION
http://www.voviology.org

MÙA ĐẠI HỘI VÔ VI QUY NGUYÊN IV
Vietnamese Version
Created by: Từ Minh Tâm Hương and Romain Ducrocq

Voviology 4th International Convention 2008
English Version
Created by: Từ Minh Tâm Hương and Romain Ducrocq

4 e Biannuelle Convention de Voviologie
French Version
Created by: Từ Minh Tâm Hương and Romain Ducrocq

TỪ NGÀY SINH TÔI Video
Nhạc và lời: Dr. Châu Nhật Tân
Trình bày: Bảo Yến
Created by: Romain Ducrocq
http://fr.youtube.com/watch?v=J_owFyVRuu0

ĐỪNG ĐÁNH MẤT ĐƯỜNG VỀ : DO NOT LOSE THE WAY BACK
Nhạc và lời: Dr. Châu Nhật Tân
Composed by: Dr. Châu Nhật Tân
Trình bày: Thái Hiền
Performed by: Thái Hiền
http://www.youtube.com/watch?v=6D4Y4ek2yr8

MÙA ĐẠI HỘI QUỐC TẾ VÔ VI QUY NGUYÊN LẦN 2 NĂM 2004 - PHẦN 1 & 2
http://www.youtube.com/watch?v=RDf5Z6L1tFw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_m7NCLqjLJU&feature=related

MÙA ĐẠI HỘI QUỐC TẾ VÔ VI QUY NGUYÊN LẦN 3 NĂM 2004 - PHẦN 1 & 2
http://www.youtube.com/watch?v=9biNJsNfU0c
http://www.youtube.com/watch?v=hWnGhH04hzk

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong