Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

 

Thư Chức Tết Kỷ Sửu 2009Download

  • Nam Mô Đức Huyền Khung Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
  • Nam Mô Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.
  • Nam Mô A Di Đà Phật.
  • Nam Mô Cộng Đồng các cõi.

Các pháp hữu yêu quý,
Nhân ngày đầu năm Kỷ Sửu, Thầy thương chúc các pháp hữu, cùng Cửu Huyền Thất Tổ của các vị, tất cả chúng sanh được hưởng mọi ân lành của Thiêng Liêng ban. Cuộc sống Đời và Đạo của tất cả được trọn vẹn và tốt đẹp nhất.

Năm Kỷ Sửu bước đến, hình ảnh 1 con trâu cày kéo theo nó là một gánh hành trang lớn để đưa con người, xã hội và nhân loại bước vào 1 chu kỳ mới, một chu kỳ đáng được quan tâm: Là chu kỳ chuyển tiếp của sự nhận và sự gieo.

Tất cả sẽ bắt đầu nhận những gì đã từng tạo tác và cũng là cơ hội để mọi người làm lại, gieo mầm lại, chuẩn bị tốt cho một hành trang lành và đẹp cho tương lai.

Là Pháp Đạo cho nhân sinh, Pháp Vô Vi Quy Nguyên của chúng ta cũng đi vào dòng sinh hóa của con người và xã hội. Đồng chia sẻ và cùng hòa đồng với người trong quá trình hình thành và tiến hóa. Xã hội có Lập Pháp, xã hội có Tư Pháp, xã hội cũng có Hành Pháp. Pháp Đạo ta cũng vậy, đã có Pháp Nghi, đã có Luật Đạo và nay là Hành Đạo.

Chu kỳ chuyển tiếp của sự nhận và gieo của năm Kỷ Sửu đã đến với nhân sanh. Pháp Đạo của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Là ngọn đuốc sáng soi đường cho nhân sanh thời Mạt Pháp, đi những bước tiên phong trong dòng tiến hóa của nhân loại. Thế nên, những gì đến với chúng ta cũng là những gì đến với nhân loại, chỉ khác ở mức độ lớn và nhỏ.

Năm nay, 1 hành trang được mang đến từ những gì đã có sẳn, do người và ta đã từng làm. Nhìn khách quan để thấy được: Tất cả cần phải có tâm an định để được sự thanh bình.

Can đảm vượt qua thử thách, can đảm ăn nửa trái chua còn lại để tương lai không phải nhận cả rừng cây chua. Đừng mong cầu sự Có, qua cái muốn và mong mỏi.

Đoàn kết để hành trình và Chánh Trí là điều tiên quyết. Đó là phương tiện duy nhất để thấy được ánh sáng cho tất cả mọi người, mọi sự việc.

Đi trên đường Vàng để hành trình cùng nhân thế trong chu kỳ chuyển tiếp. Các vị phải đi bằng Chánh Trí, bằng tâm an nhiên để bước chân của ta và người không bị hoen đỏ.

Một lần nữa, Thầy thương chúc các pháp hữu cùng tất cả chúng sanh các cõi những lời chúc tốt đẹp nhất: Tất cả được bình an và tốt lành.

Thầy, Từ Minh Đạt
Đại Hùng Linh Điện, ngày 24 tháng 1 năm 2009.

[Back]

 

voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong